Kinderopvang

De Bos en Duinschool werkt al jaren prettig samen met Les Petits. Les Petits verzorgt de tussen- en naschoolse opvang. Daarnaast zit, in dezelfde ruimte, peuterspeelzaal ' De Tovenaartjes' van Les Petits gehuisvest. De peuterspeelzaal is 5 ochtenden in de week opven voor kinderen vanaf 2 jaar. Als de kinderen een leeftijd van 4 jaar bereiken, stromen ze door naar de basisschool. Kinderen die de peuterspeelzaal op de Bos en Duinschool bezoeken, hebben voorang bij plaatsing op de Bos en Duinschool.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussen de middag hebben de kinderen 45 minuten pauze. De meeste ouders/kinderen kiezen ervoor om op school lunchen. Deze tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Les Petits. De kinderen eten met de leerkracht in de eigen klas en vervolgens spelen de kinderen onder begeleiding van medewerkers van Les Petits een half uur naar buiten. Les Petits Kinderopvang regelt met de ouders zelf de inschrijving & facturatie van de tussenschoolse opvang. Tijdens dit half uur heeft de leerkracht pauze.

De kosten voor de TSOworden gefactureerd door Les Petits. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids.

Voor- en naschoolse opvang

Sinds de nieuwbouw van de school Is de voor- en naschoolse opvang van Les Petits gehuisvest aan de voorzijde van de school, naast de lokalen van de groepen 1-2 en grenzend aan het schoolplein aan de voorkant van de school. Les Peits biedt ook huiswerkbegeleiding aan (Les Ecoles) voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 bij ons op school.

De meest recente informatie over de voor- en naschoolse opvang van Les Petits kunt u vinden op hun website: www.lespetits.nl

Op de website van het bestuur vindt u links die verwijzen naar alle opvangorganisaties in de regio (www.twijs.nl).

Link naar Les Petits