Stichting Vrienden van de Bos en Duinschool

De stichting Vrienden van de Bos en Duinschool is een ouderfonds dat de school steunt met extra projecten die niet jaarlijks terug komen en niet passen binnen het budget van school.

De stichting komt voort uit een veel oudere stichting, de Borski Sillem Stichting, opgericht in 1879 door de in deze regio zeer invloedrijke grootgrondbezitter Johannes Borski en zijn vrouw Olga Sillem. Deze stichting bood financiële steun aan een naai- brei- en bewaarschool in Bloemendaal. In 2003 is de stichting heropgericht in haar huidige vorm, maar het doel is nog steeds het werven van geld dat vervolgens wordt aangewend om een bijdrage te leveren aan het bevorderen of vergemakkelijken van het onderwijs in de ruimste zin des woords. De projecten zijn bedoeld voor alle leerlingen, hebben altijd een bepaald thema zoals cultuur, sport, techniek of sociale vaardigheden en passen bij de visie van de school.

Een aantal voorbeelden uit voorgaande jaren: de aanschaf van een podium inclusief licht- en geluidsinstallatie, een muziekworkshop op de muziekschool, een filmworkshop, een middag op kasteel Brederode met sport en spel en middeleeuwse muzikanten en ridders.

De stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van donaties van ouders. Jaarlijks vragen wij daarom alle ouders om, naast de reguliere ouderbijdrage van school, een vrijwillige bijdrage te doen. De stichting heeft de ANBI-status, uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Nieuwe projecten zullen gepland worden op basis van de wensen van de ouders en de school. Wij ontvangen heel graag uw ideeën en suggesties. Die kunt u emailen naar stichtingvriendenbosenduin@gmail.com of doorgeven aan één van de volgende bestuursleden:

Marjolein van Riessen (voorzitter)

Femke Schurer (secretaris)

Nelleke Nuwenhoud (penningmeester)

Aleid Hovinga en Marit Wiedijk (bestuursleden)

Aanspreekpunten op school: Jacobine Kastelein

RSIN 8123.28.292, KvK 34188800