ICT

De Bos en Duinschool beschikt over ongeveer 140 Chromebooks, deze worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling, is gedifferentieerd onderwijs essentieel. Voor het realiseren van differentiatie is ICT een bruikbaar middel. ICT wordt als middel gebruikt om de leerstof en de verwerking daarvan meer toe te spitsen op de individuele capaciteiten en behoefte van de kinderen. Hier wordt ICT gebruikt als een toegevoegde waarde, naast de reguliere papieren methodes. Om ervoor te zorgen dat de kinderen op juiste wijze informatie leren opzoeken is het van belang dat wij ze leren omgaan met de digitale wereld.

Tijdens de lessen worden de Chromebooks ingezet om informatie op te zoeken, presentaties te maken en om te leren programmeren. Voor het programmeren maken wij gebruik van Lego We.Do2.0. Aan de hand van een onlineprogramma bouwen de kinderen met technisch lego. Zodra het bouwen klaar is, kan er geprogrammeerd worden!

Daarnaast wordt ICT ingezet bij Vier Keer Wijzer, de zaakvakken, waarbij de kinderen samen werken aan opdrachten. Op deze manier worden de coöperatieve vaardigheden ontwikkeld (sociale burgers).