Gym

Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid.

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

Twee keer per week verzorgt de vakdocent bewegingsonderwijs de les bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8. De gymlessen vinden plaats onze prachtige gymzaal en bij goed weer gymmen wij buiten op het nabij gelegen cricketveld.