TWijs

De Bos en Duinschool is onderdeel van stichting TWijs.

TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Rond de 8.500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 31 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal onderwijs, één internationale taalklas, één school voor speciaal basisonderwijs en één internationale school.

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind én de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.

Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In de jaren 2020-2030 worden 10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen – acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om hun plaats in de wereld te vinden. Met meer dan 1000 medewerkers en 35 scholen zijn we trots dat we dit mogen doen. Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.

Meer informatie vindt u op twijs.nl