Flexklas

Op de Bos en Duinschool is er een plusklas, dit noemen wij de ‘flexklas’. In de Flexklas wordt een verrijkend en verdiepend aanbod gegeven. De kinderen werken projectgewijs aan leren leren, leren (voor het) leven en leren denken. De projecten bestaan uit: onderzoeken doen, ontwerpen maken en bouwen, ontwikkelen van executieve functies, filosoferen, verdiepen in onderwerpen, ontwikkelen van denkvaardigheden, leren omgaan met fouten en bovenal plezier maken (met gelijkgestemden). 

Per kind wordt er gekeken naar de onderwijsbehoefte, interesses en mogelijkheden in de klas om te werken aan verrijkend en verdiepend werk. Hier gaan de kinderen, al dan niet gezamenlijk, mee aan de slag.

In de groepen 1,2 en 3 (eerste halfjaar) wordt er gewerkt met een denkhoek. In de denkhoek zijn uitdagende spellen en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Op deze manier worden de kinderen spelenderwijs uitgedaagd.