Vreedzame School

De klas en de school zijn een veilige en vertrouwde gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De Bos en Duinschool is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Om dit sterk neer te zetten doen wij dit in samenwerking met onze inpandige kinderopvang Les Petits, zodat we allen dezelfde taal spreken binnen onze muren. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. 

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is leerlingparticipatie, waarbij de nadruk ligt op grotere betrokkenheid van leerlingen in de klas en in de school. Dit begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op zoek gaan naar wat er binnen de groep moet gebeuren om alles goed te laten verlopen. Vervolgens worden de taken verdeeld, die bedacht zijn onder de kinderen. Leerlingparticipatie gaat ook verder dan alleen de klas en de school.

Binnen De Vreedzame School is er veel aandacht voor ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet te veel van elkaar gescheiden zijn. Ouders worden dan ook via nieuwsbrieven en/of ouderavonden betrokken bij bovenstaand proces.