Leerlingenraad

Al heel wat jaren doen we mee met het gemeentelijke project Raadslid in de klas. Raadsleden geven les in de groepen 4 tot en met 8 over verkiezingen en alles wat daarbij komt kijken. Groep 4 gaat naar het gemeentehuis, waar zij in de raadzaal een raadsvergadering nabootsen. Vervolgens kunnen kinderen die dat willen zich verkiesbaar stellen en hun plannen aan hun eigen groep presenteren. Dan volgen de verkiezingen, waarna de leerlingenraad geïnstalleerd wordt door de (loco)burgermeester.

De Bos en Duinschool heeft een actieve en betrokken leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. De leerlingenraad vergadert eens in de 8 weken en met elkaar verzorgen ze de co├Ârdinatie van enkele activiteiten per schooljaar. Verzoeken van leerlingen worden tijdens de vergadering besproken en voorgelegd aan de directeur. Met elkaar bespreken we de wensen van de leerlingenraad. Belangrijk hierbij is dat eventuele actiepunten van de leerlingenraad uitvoerbaar zijn en ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs en het plezier van de leerlingen.