Identiteit

De Bos en Duinschool is een open basisschool met christelijke grondslag die openstaat voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit die gedachte nemen respect, inlevingsvermogen en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in. Openheid en eerlijkheid vormen daarbij onze basis voor een geslaagde leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat ze open staan voor de mening en visie van anderen en kennismaken met andere geloven, culturen en tradities. Wij geven daarom actief en bewust aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Onze leerlingen mogen zichzelf zijn en in ons handelen willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burgers in een steeds veranderende maatschappij.