Engels

In de kleuterbouw maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal. De leerkrachten maken gebruik van de mthode 'Take it easy'. Ook in de groepen 3 en 4 bieden wij de Engelse lessen spelenderwijs aan en daarbij maken we gebruik van de methode ‘Take it easy’.

In de bovenbouw werken wij systematisch met de methode ‘Take it easy’. Centraal in de lessen staan de communicatieve vaardigheden en het functionele taalgebruik. In de lessen Engels kunnen alle kinderen succeservaringen opdoen. De methode heeft een sterke didactische opbouw met concrete doelen met betrekking tot de vier basisvaardigheden; luisteren, spreken, lezen en schrijven.