Visie

De Bos en Duinschool is een basisschool met oprechte aandacht voor ieder kind. Kinderen staan centraal en worden door uitdagend onderwijs gestimuleerd om op te groeien tot zelfbewuste wereldburgers. De school is een veilige plek waar kinderen worden geholpen om zich in alle vrijheid te ontwikkelen tot mensen die met open vizier de wereld in stappen; zelfverzekerd en met een groot hart. We vinden het belangrijk dat de kinderen van en met elkaar leren en geven hier onder andere uiting aan door veel samen te werken.

Ons motto is: natuurlijk leren voor iedereen