Onze ketenpartners

It takes a village to raise a child

Op de Bos en Duinschool werken we nauw samen met onze ketenpartners. Hieronder een overzicht:

Kinderfysio

Op de Bos en Duinschool staat het welbevinden van alle kinderen centraal, en voor uiteenlopende hulpvragen kunnen kinderen veel baat hebben bij fysiotherapie. Daarom hebben wij samen met Fysio & Kids een samenwerking besproken, waarbij kinderen fysiotherapie kunnen krijgen tijdens de uren dat uw kind op school zit. Fysio & Kids is gevestigd op de Bloemendaalseweg 117 in Bloemendaal.

Kinderfysiotherapeut Amber Brendel is elke maandag op school om te ondersteunen bij kinderen met een hulpvraag gericht op het bewegingssysteem. 

Logopedie

Bijna elk kind heeft wel eens last van een logopedisch probleem. Meestal tijdelijk als onderdeel van de ontwikkeling (gaat vanzelf over) en soms blijvend. Met name in dat laatste geval is het bezoek aan een logopedist een uitkomst.

We vinden het fijn dat logopedisch hulp laagdrempelig plaats kan vinden, in het kader hiervan werken we samen me onze logopediste Soraja Farhad.

Het kernteam

Binnen ons samenwerkingsverband zijn er aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de directeur, de intern begeleider, de CJG-coach(es), de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende Kernteams.

De leerplichtambtenaar

Het landelijk vastgestelde recht op onderwijs van jongeren en de zorgplicht van de schoolbesturen is onder andere vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs en de Leerplichtwet 1969. Onderwijs is een recht en kan een jongere een beter toekomstperspectief bieden. Daarom zijn bij elke gemeente in Nederland leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren de naleving van de leerplichtwet en beschermen daarbij het recht op onderwijs. Leerplichtambtenaren zijn geen boetes uitdelende handhavers, maar zijn mensen die vanuit de kaders van de leerplichtwet meedenken over hoe het recht op onderwijs van uw kind het beste gewaarborgd kan worden. Dat betekent niet dat ze nooit handhavend optreden...

De schoolloopbaan verloopt niet voor alle kinderen/jongeren voorspoedig. Dat kan leiden tot verzuim van school of zelfs tot thuiszitten. In die gevallen krijgt u als ouder met de leerplichtambtenaar te maken. De leerplichtambtenaar zal met u de oorzaken van verzuim of thuiszitten proberen te achterhalen. De kern van de aanpak van de leerplichtambtenaar is samenwerken. Samenwerken met u als ouders. Maar ook samenwerken met partijen als de consulenten van het samenwerkingsverband, het CJG, de jeugdarts van de GGD, de IB-er van de school. Het belang van de jongere staat daarbij voorop. Doel vanuit leerplicht is altijd, uitzonderlijke situaties daargelaten, om het kind/de jongere weer terug op school te krijgen. Dat kan zijn op de oorspronkelijke school, al dan niet met extra ondersteuning. Het kan ook zijn dat het voor het kind beter is bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs te gaan. Het uiteindelijke besluit ligt bij u als ouder. De leerplichtambtenaar geeft aan welke mogelijkheden er zijn op basis van de leerplichtwet. Daarbij is het recht op onderwijs van het kind leidend.

De CJG-coach

CJG-coaches verbonden aan school

Je wilt natuurlijk graag dat je kind gelukkig is, mee kan doen op school en vriendjes of vriendinnetjes heeft. Maar soms gaat het net even minder... Zit je kind niet lekker in z’n vel, heeft hij te weinig zelfvertrouwen of heeft je kind moeite met de scheiding. Het kan ook zijn dat je zelf graag advies wilt, omdat je bijvoorbeeld vaak in discussies belandt met je (ex-)partner over de opvoeding. De meeste ouders vragen als eerste advies aan familie of vrienden. Mensen die dichtbij je staan en jou en je kind goed kennen, maar je kunt je vraag ook stellen aan een professional. In Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal zijn CJG-coaches als contactpersoon verbonden aan een school. Zo hebben de scholen een directe lijn met jeugdhulp. Op de Bos en Duinschool staat het team van het CJG Bloemendaal voor je klaar! We kunnen je ondersteunen met allerlei vragen die spelen in je gezin. Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij jouw situatie past. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Wij geven je advies, maar jij bepaalt zelf welke stappen je wilt nemen. Met als doel dat het weer goed gaat je kind, dat hij of zij een fijne tijd heeft op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Marieke Stegging is gezinscoach Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal

m.steggink@cjgkennemerland.nl

www.cjgkennemerland.nl

Het JGZ-team

Aan iedere school is een Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-team verbonden van de GGD. Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistent. Samen met ouders kijken ze naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van hun kinderen en bespreken ze hoe het thuis gaat. Zij doen dat op vaste leeftijden, zie hieronder. Ouders, kinderen kunnen op elke leeftijd hun vragen of zorgen bespreken. Leerkrachten en docenten kunnen dit na overleg met ouders ook. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij ziekteverzuim.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Welk JGZ-team is aan mijn school verbonden?

Jeugdarts Odette Besancon en jeugdverpleegkundige Angela Louman

De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Onderwijs Consulent

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK) ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in de brede zin van het woord. Om deze ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk te maken, werkt POZK met een team van onderwijsconsulenten die direct benaderbaar zijn door de scholen in het werkgebied. Aan iedere school is een onderwijsconsulent gekoppeld die eveneens deel uitmaakt van het Kernteam. Vanuit de grondgedachte ‘Goed onderwijs maak je samen’ denkt de onderwijsconsulent met de school mee over vraagstukken die te maken hebben met de ondersteuningsstructuur in de school. Scholen kunnen daarnaast een beroep doen op de meer gespecialiseerde expertise van gedragsconsulenten en ouderconsulenten die aan POZK zijn verbonden. Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op www.passendonderwijs-zk.nl.