Cultuur en natuur

De school vindt het belangrijk dat wij op systematische wijze aandacht besteden aan Kunst en Cultuur. Er is een cultuurbeleidsplan en een cultuurcoördinator. Dit doen wij in samenwerking met kunstencentrum Hart.  Wij schenken op school aandacht aan:

  • Erfgoed
  • Beeldende kunst
  • Muziek
  • Dans
  • Drama (theater)

Door de samenwerking met de muziekschool Bloemendaal kunnen wij de groepen 1 t/m 8 muziekles aanbieden gegeven door een vakdocent muziek van de muziekschool. Eén keer in de twee weken verzorgt meester Stijn (muziekdocent) de muziekles in de aula van de school. Er wordt vooral veel gezongen en aandacht besteed aan ritme en klank.

Voor het natuuronderwijs maken we gebruik van de prachtig groene omgeving rond de school. Niet alleen gaan we naar Thijsse’s Hof maar we gaan ook voor een les natuur vaak naar het bos tegenover de school. Hiernaast gaan de groepen ook ieder jaar op natuurexcursie naar de duinen of andere natuurgebieden.