Vier Keer Wijzer

In de wereld om ons heen gebeuren er veel dingen, het onderwijs en maatschappij veranderen voortdurend. Wij willen op de Bos-en Duinschool de kinderen graag vaardigheden meegeven die zij in de toekomst goed kunnen gebruiken. Zelfreflectie, samenwerken, presenteren, probleemoplossend denken zijn een aantal van die vaardigheden. Wij hebben dit gevonden in Vier Keer Wijzer.

Dat betekent in de praktijk dat we bij de wereldoriƫnterende vakken thematisch werken vanuit een uitdagende leeromgeving. Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden in blokken aangeboden en binnen deze blokken staat steeds een thema centraal.